Foreningen Norske Lauvtrebruk er en landsdekkende spesialforening for sagbruk som foredler lauvtrevirke

Foreningens styre og formål

Årsmøtet 10. juni i Oslo valgte følgende styre for 2013:

 

Styreleder:

Øystein Almenning, Emne3

 

Øystein Almenning
Foto: rmn

Styremedlemmer: 

Håkon Due, Løvtrespesialisten Fange Sag og Høvleri AS

Ørjan Avdem,  Lierne Høvleri, Skogtjenester

 

Varamedlemmer:

1. Jan Olav Haugestad, Haugestad Sagbruk
2. Albert Salthaug, Salthaug Sag AS 

 

Revisor:

Ole Svenneby, Svenneby Sag og Høvleri

 

Sekretær:

 

Foreningens formål

Foreningens formål er å øke interessen for og bruken av norsk lauvtrevirke, samt å fremme medlemmenes interesser i fellesspørsmål og forbedre deres konkurranseevne og lønnsomhet gjennom tiltak som krever samarbeid.

 

Medlemskap

Foreningen Norske Lauvtrebruk er i hovedsak åpen for medlemskap for bedrifter som sager og/eller høvler lauvtrevirke. Nye medlemmer skal godkjennes av styret. Styret kan gjøre unntak for medlemskap for personer/bedrifter som vil gagne foreningen. Inn –og utmelding skal skje skriftlig.

 

Ospeblomst
Foto: rmn

Om styret

Styret ivaretar foreningens interesser, forvalter dets midler og fremmer dets formål på betryggende og best mulig måte.
For gyldige vedtak i styret, kreves at minst to medlemmer har stemt for vedtaket.
Styrleder velges av årsmøtet, mens de øvrige vervene som kasserer o.a. fordeles internt av styret.

 

Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens øverste organ. Årsmøtet skal holdes hvert år innen utløpet av november. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet med minst 3 ukers varsel.
Hver bedrift har én stemme. Det kan møte flere representanter fra hver bedrift (med talerett).

 

Medlemmenes service-og informasjonsavgift i 2013:   kr. 2 000.-  

Foreningens oppgaver

Foreningen Norske lauvtrebruk som ble etablert 6 januar 1994 er en landsomfattende spesialforening for bedrifter som skjærer og /eller høvler lauvtrevirke. Mange av medlemmene videreforedler lauvtrevirke til emner, paneler, gulvbord og listverk.
Foreningen ruver ikke, verken i medlemstall eller sagbruksstørrelse, men har likevel relativt stor innflytelse, fordi vi jobber for bedre utnyttelse av en interessant ressurs med store muligheter!

FNL har eget sekretariat som sammen med styret utfører vanlig organisasjonsarbeid, næringspolitisk virksomhet, informasjon og arrangerer medlemsmøter.

FNL arrangerer jevnlig medlemsturer. Tidligere turer har gått til Sverige, Danmark og til Tsjekkia i 1969. Bildet viser deltagerne for slottet til daværende president Vaclav Havel. I år (2004) går turen til Latvia 4 - 7 november.

FNL er opptatt av lauvtrenæringens fremtid og både forening og medlemmer deltar aktivt i ulike forsknings-og utviklingsprosjekter.

FNL har hatt et nært samarbeide med alpinisten Ole Kristian Furuseth som har sin "Lodge Alpin" i Kvitfjell, som er preget av norsk lauvtrevirke levert av foreningens medlemmer.

Foreningen ønsker seg flere medlemmer fra hele landet.og for en medlemskontingent på kr. 2 000.- kan vi bl.a. tilby

  • et inspirerende sagbruksmiljø med lauvtre i fokus
  • gratis plass på foreningens medlemssider
  • interessante faglige opplegg både gjennom medlemsmøter og studieturer
  • deltagelse i FoU-prosjekter
  • aktuell informasjon

Interesserte kan fylle søknadsskjemaet i høyre spalte eller ta kontakt med styret eller sekretæren

Roar Flatland

, Moneveien 32, 4879 Grimstad tlf. 48 11 48 58 eller ved å sende e-post til fnl@lauvtrebruk.no .

 

Siste nytt

Årsmøte i Foreningen Norske Lauvtrebruk

Årsmøte arrangeres den 24.10 hos Emne3, Hortensvn 220, Barkåker
19. oktober | Mer »

Fokus på trearkitektur

Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den første nasjonale Trearkitekturkonferansen som ble arrangert i Oslo den 11. juni 2013.
Arrangørene var NAL, Arkitektbedriftene, Treteknisk og Foreningen Norske Lauvtrebruk.
(Foto: Knut W Alsen) Det var byggematerialet tre som stod i fokus under den ...
7. september | Mer »

Flere nyheter »

Logg inn | Bli medlem | Rapporter feil

Nettsidene er utviklet av Bjørge Næss

Vennligst skriv inn ditt brukernavn og passord for å logge inn.


   Glemt passord?